بایگانی‌های احمدمازنی : پایگاه خبری تحلیلی سوزجو
از ارمنی بادمجان تا فضای مجازی 17 ژوئن 2020

از ارمنی بادمجان تا فضای مجازی

مواجهه مقدس مآبان با پدیده های جدید همواره از موضع مخالفت و امتناع بوده است؛ برخورد با فضای مجازی نیز همان‌طور است که با همه پدیده‌های جدید در طول تاریخ شده است.

احزاب فقط برای تصرف کرسی‌های قدرت شکل نگرفته‌اند / تشکل های سیاسی به کمک نظام بیایند 01 دسامبر 2019
مازنی،عضو فراکسیون امید مجلس:

احزاب فقط برای تصرف کرسی‌های قدرت شکل نگرفته‌اند / تشکل های سیاسی به کمک نظام بیایند

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات گفت: احزاب که فقط برای روز خوش انتخابات به ویژه پیروز شدن در انتخابات و تصرف کرسی های قدرت در قوای مجریه و مقننه شکل نگرفته‌اند؛ بنابراین احزاب باید در شرایط سخت به کمک ملت و نظام بیایند.