دستور رییس‌جمهوری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ۱۱ آذر ۱۳۹۸

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد:
دستور رییس‌جمهوری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

رییس سازمان توسعه تجارت از دستور رییس‌جمهوری به وزیر صمت برای پیگیری پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر داد.

بایگانی‌های تولید وتجارت : پایگاه خبری تحلیلی سوزجو
چیزی یافت نشد !