کاهش ۶۲ درصدی سفر ها در ۱۵ روز گذشته ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

کاهش ۶۲ درصدی سفر ها در ۱۵ روز گذشته

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در سه روز گذشته از اجرای طرح کاهش فاصله اجتماعی همکاران بنده از ادامه سفر 90 هزار راننده جلوگیری کرده اند.

بایگانی‌های قضایی : پایگاه خبری تحلیلی سوزجو
جبران خسارت‌های وارده به مردم در اغتشاشات اخیر در دستور کار دولت باشد ۱۱ آذر ۱۳۹۸
رئیس قوه قضاییه :

جبران خسارت‌های وارده به مردم در اغتشاشات اخیر در دستور کار دولت باشد

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم جبران خسارات وارده به اموال مردم در اغتشاشات اخیر گفت: دولت باید جبران خسارت‌های وارده به مردم را در دستور کار قرار دهد.