سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار باقی ماندن تحریم تسلیحاتی اروپا علیه ایران تا پایان سال ۲۰۲۳ شدند. تروئیکای اروپایی در این بیانیه آورده‌اند: ما معتقدیم که رفع تحریم تسلیحاتی ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر، تاثیرات بزرگی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته باشد. ما خواستار آن هستیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه صادرات تسلیحات متعارف و تکنولوژی موشکی به ایران، تا سال ۲۰۲۳، سر جای خود باقی بماند.

تروئیکای اروپایی طی بیانیه ای خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه ایران شدند.

وزیران خارجه سه کشور اروپایی پس از مذاکرات خود در برلین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: ما سه کشور اروپایی به انجام کامل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام متعهد هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما معتقدیم که رفع تحریم تسلیحاتی ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر، تاثیرات بزرگی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته باشد. ما خواستار آن هستیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه صادرات تسلیحات متعارف و تکنولوژی موشکی به ایران، تا سال ۲۰۲۳، سر جای خود باقی بماند.

تروئیکای اروپایی در بیانیه خود نوشتند: ما می‌خواهیم این موضوع را با هماهنگی نزدیک با روسیه و چین به عنوان اعضای موجود برجام و سایر اعضای شورای امنیت و سایر عناصر کلیدی بحث کنیم.