وزارت صنعت و فنآوری ترکیه از پایان مراحل سنتز بومی یک داروی موثر برای درمان بیماران کرونایی خبر داد.

وزارت صنعت و فنآوری ترکیه طی بیانیه‌ای از پایان مراحل سنتز بومی دارویی به نام «فاویپیراویر» که از جمله داروهای مورد استفاده برای درمان بیماران کرونایی در جهان به شمار می‌رود، خبر داده و اعلام کرد: این دارو امروز در جریان بازدید رسمی دکتر مصطفی گوزل دانشیار دانشگاه مدیپل استانبول، زینب آتابای رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیمایی آتابای و پروفسور، حسن ماندال و سازمان تحقیقات علمی و فنآوری ترکیه «توبیتاک» رونمایی شد.

براساس این بیانیه، داروی مذکور توسط تیمی متشکل از ۳۲ دانشمند به رهبری دکتر مصطفی گوزل، سنتز و از سوی شرکت صنایع شیمایی آتابای تولید شد. فعالیت‌های سنتز و تولید این دارو زیر نظر توبیتاک انجام شد. دانشمندان ترکیه تمام این فعالیت‌ها را با استفاده از مواد اولیه داخلی ظرف ۴۰ روز انجام دادند.

مصطفی وارانک، وزارت صنعت و فنآوری ترکیه در پی این دیدار به خبرنگاران اعلام کرد: داروی سنتز شده با ابتکار ملی و بومی (برای مقابله با کرونا) تولید کردیم. وزیر بهداشت ترکیه نیز در نشست کابینه دولت گفت که دستور صدور هرچه سریع‌تر پروانه تولید انبوه و استفاده از این دارو را داده است. در پی اتمام سریع تمام مراحل لازم به امکان استفاده و صادرات این داروی دست خواهیم یافت.

وی همچنین تاکید کرد: دست‌یابی به مرحله اخذ پروانه برای داروی سنتز شده درمان کرونا که به ابتکار ملی و بومی تولید کردیم، مایه خرسندی و افتخار است. برنامه‌ریزی می‌کنیم پس از این مرحله برای درمان بیماران کرونایی از این دارو استفاده و به سایر کشورهای صادر کنیم.